Kantoor&Energie Top25-top10 (4)

Geschreven door Erik op . Gepost in Top25-alle sidebarA-menu's

Omdat er in 2015 veel energiezuinige gebouwen opgeleverd zijn komt Souverein Advies halverwege 2016 met een nieuwe rangschikkingsopzet. Tijdens een publicatie in een bekend vakblad zullen details bekend gemaakt worden.
Deze zal een aantal voordelen bezitten t.o.v. Kantoor & Energie Top25:

 1. Ze wordt veel eenvoudiger (updaten van EPC-berekeningen kan vervallen). Zodat aanzienlijk meer gebouwen onderzocht kunnen worden in dezelfde tijd. Ze kijkt niet meer naar verwarming/koeling maar bevat wel een paar essentiele kenmerken die een gebouw anno 2016 ver bovengemiddeld energiezuinig maken.
  Dit zijn waarschijnlijk de kenmerken die belangrijk zijn voor directies. Want een vermelding is natuurlijk niet gratis. Anders kan de rangschkking niet nauwkeurig worden.
 2. Ze zal door een externe partij van naam gepromoot worden en door een andere partij van naam jaarlijks geaudit worden. Omdat Souverein Advies natuurlijk maar een kleine naam in Nederland is.
 3. Ze beschouwt nu ook energieverbruik voor opslag en bewerking van materialen, ICT en ander niet-gebouwgebonden stromen. Dit was niet het geval bij de EPC-methode.
 4. Ze gaat jaarlijks geupdate worden. Dit is vrij uniek tegenwoordig en voorkomt energietechnische "window dressing".
 5. Alle gebouwsoorten worden meegewogen. Dus niet alleen kantoren.

Kantoor & Energie Top 25 - top 10 (onderstaande slideshows vergen internet browsers van 2012 of later, Google Chrome wordt aanbevolen)

 • 1. Venco Campus - Eersel: E/E = - 0.298. 

  Het energiezuinigste kantoor in Nederland. Uitvoering Venco-EPC-correctie met grondige controle ter plaatse: Souverein Advies en adviesbureau CBB.

  In opdracht van de directie. De significante Breaam-EPC-correctie is op 11 juli 2014 afgerond.

  Hitachi Zaltbommel of Enexis Maastricht zijn de enige kantoren in Nederland die een vergelijkbare lage EPC kunnen bezitten. Deze zijn echter niet diepgaand gecontroleerd wegens een tekort aan budget.

  Venco Campus-officiele afbeelding

  Overhandiging EPC-berekening VencoCampus Souverein aan dhr van de Ven-small size
  Overhandiging concept-EPC-rapportage met bijbehorende bewezen record EPC-waarde aan directeur Cor van de Ven (26 juni 2014)

  Kenmerken:

  • Bijzonder: dit gebouw is door Prins Willem-Alexander in september 2012 officieel geopend. Het is absoluut uniek qua totaal aan opvallende energiemaatregelen, de lage bewezen feitelijke EPC en de wijze waarop gebouwd is. Dit is geleidelijk gebleken tijdens de bezoeken ter plaatse en tijdens de paar weken fulltime EPC-correctie.
  • Bijzonder: directeur Cor van de Ven is onderscheiden met de Koning Willem I-prijs, categorie MKB.
  • Bijzonder: het gebouw heeft een BREEAM Outstanding certificaat. Geen LEED of GPR-certificaat.
  • Bedrijfseigenaar = eigenaar gebouw: Van de Ven Beheer BV. Deze BV is eigenaar van een aantal bedrijven. O.a. Vencomatic Group, een bedrijf betreffende pluimveesector-equipment (veel export).
  • Bijzonder: het gebouw heeft geen gasaansluiting. Het gebouw levert tevens elektriciteit aan een ander bedrijf van de Vencomatic Group op enige honderden meters afstand via een ondergrondse kabel. Hierdoor behoeft dit bedrijf geen aansluiting op het elektriciteitsnet !
  • Bijzonder: 5712 Trina TSM-PC14 285Wp PV-panelen met 119 x SolarEdge 12.5k inverters en per paneel 1 optimizer (duurder maar elk paneel is nu te monitoren over de jaren, de PV-installatie heeft een grotere opbrengst en is veiliger bij onderhoud en brand): totaal 1.627.920 Wp (op het zuiden, 15 graden helling). Ontwerp & installatie: AliusEnergy BV uit Eersel. Venco Campus heeft, samen met Hitachi (ook ongeveer 1.6 MWp) en Floriade Hoofddorp (2.29 MWp), het grootste PV-installatie (in MWp) in Nederland. SDE+2011 subsidie is ontvangen voor deze installatie (een vroege fase, men heeft dus allerminst de hoofdprijs gekregen).
  • De PV-panelen zijn alle geplaatst op sheddaken op de hal (korte zijde shed-daken laten licht door t.b.v. de hal.
  • Men heeft binnenkort de tussenmeters online die bijhouden hoeveel kWh wordt verbruikt in het EPC-plichtige gebouwdeel resp. in de hal (Schneider Electric GBS-systeem Struxtureware). Het EPC-plichtige gebouwdeel is 20.06% van het totale gebruiksoppervlak dus dient voorlopig 326560 Wp toebedeeld te worden aan het EPC-plichtige gebouwdeel.
  • Bijzonder: overal triple glas in het EPC-plichtige gebouwdeel met diverse Schüco-kozijnen. Uglas+kozijn gemiddeld = 1.00. Standaard zonwerend glas (met extra folie ZTA=39% op zuid-atriumglas).
  • Rc gevel = 7.97, Rc vloer= 4.04 en Rc dak= 8.57. 
  • Bijzonder: een blowerdoortest is na de bouw gedaan en een betere qv;10=0.14 dan forfaitair is aangetoond overeenkomstig EN-normen.
  • Bijzonder: automatische buitenzonwering wordt in alle kantoor- en vergaderruimten toegepast (ook die op noordnoordoost). Deze kan overruled worden met een app op de computer (Struxtureware, zie hierboven).
   Deze app kan per 4 tot 6 werkplekken ook gebruikt worden voor het regelen van warmte/koude en verlichting 200 of 500 lux (alleen voor werkplekken tot 7 meter uit de gevel).
  • Stookseizoen: drie elektrische warmtepompen zijn aangesloten op 6 sets met elk een haal- en retourbron. Open grondbron. Deze beide bronnen voorzien de verwarmings- en koelsectie in de luchtbehandelingskast, de in het vertrek-luchttoevoer geplaatste warmtewisselaars (inductie-units). In de vloeren van de kantoren zijn Ciat convectieunits aanwezig. Er zijnradiatoren aanwezig. 
  • Zomerseizoen: bypassen van 2 warmtepompen ten behoeve van de kantoren (derde warmtepomp gaat omgekeerd werken: koude opwekken voor de vloerverwarming in de hal) en via een warmtewisselaar bodemkoude door luchtbehandelingskast-koelsectie en de convectieunits aten stromen.
  • Een laag 6.63 W/m2 geinstalleerd verlichtingvermogen in het EPC-plichtige gebouwdeel. Dankzij het atrium en overal LED-verlichting van Philips die goed bevallen qua lichtkleur (er is geen TL-verlichting aanwezig). Bijna overal is aanwezigheidsdetectie geplaatst. Aan de raamzijde is geen daglichtafhankelijk dimbare armaturen (kan men via de PC handmatig regelen via de hierboven besproken computerapp).
  • Terugwinning van ventilatieluchtwarmte: op het dak bevindt zich een luchttoe- en afvoer-ruimte, de warmteterugwinsectie is van eigen ontwerp (heeft geen TNO- of ander testrapport maar men claimt 84% rendement) en bedient de showroom-luchtbuffer onder het atrium (zie foto) van ca. 18 °C. Bypassen van deze wtw-unit kan helaas niet zomers.
  • Bijzonder: in bijna alle EPC-plichtige ruimten wordt de CO2-gestuurde ventilatie toegepast. 
  • Warm tapwater: elektrische close-in boilers nabij tappunten. Er zijn geen zonnecollectoren voor warm water aanwezig.

   

 • 2. Houthandel Wicherson - Steenwijk: E/E = - 0.196.

  Souverein Advies heeft de energiemaatregelen uitgebreid ter plaatse geverifieerd cq. de EPC herberekend (rapportage augustus 2013 met Uniec2-EPC-software).

  Wicherson 002-small

  Kenmerken:
  • Gebouw is in gebruik genomen in 2011.
  • Wicherson heeft geen BREEAM, GPR of LEED certificaat.
  • Agentschap NL was inmiddels het innovatieve karakter van dit gebouw opgevallen. Zie link
  • Bedrijfseigenaar = eigenaar gebouw.
  • Geen gasaansluiting.
  • Dubbelglas (U glas gemiddeld=1.2 met houten kozijnen) en Rc=3.00 tot 4.05 voor gevel, vloer en dak.
  • Stookseizoen: een elektrische warmtepomp (bron: grond) met als luxe (niet nodig voor de verwarmingsbehoefte) een de pelletkachel (afvalhout Wicherson). Vloerverwarming.
  • Zomerseizoen: bypassen van de warmtepomp en via een warmtewisselaar bodemkoude (open bron) door vloeren laten stromen. Dit kost relatief weinig elektriciteit en is voldoende voor de koudebehoefte zo blijkt.
  • 21.60 kWp PV-panelen. Er bevinden zich 390 panelen op het dak maar 90 panelen zijn toe te bedelen aan het EPC-plichtige deel.
  • Een klein kantoorgebouw is normaliter EPC-technisch in het nadeel door relatief veel buitenschil t.o.v. het vloeroppervlak hetgeen vanuit oogpunt van thermisch isoleren tijdens het stookseizoen negatief is. Echter dit nadeel wordt een voordeel doordat relatief veel dakoppervlakte ter beschikking is. Zeker als men dit vergelijkt met een kantoortoren. Kantoortorens kunnen op grotere hoogte echter soms wel PV onbeschaduwd op de gevels plaatsen. PV-panelen zijn een zeer belangrijk EPC-verlagend middel gebleken (los van andere redenen zoals "geld omzetten in een belegging" etc.).
  • 8.08 W/m2 geinstalleerd verlichtingvermogen binnenverlichting (o.a. TL5 en een enkele LED). Aanwezigheidsdetectie en boven een deel van het vloeroppervlak zijn daglichtafhankelijk dimbare armaturen geplaatst.
  • Terugwinning van ventilatieluchtwarmte met bypass voor nachtkoudebenutting.
  • Warm tapwater: elektrische close-in boilers nabij tappunten. Er zijn geen zonnecollectoren voor warm water aanwezig.

  Wicherson-PV-opbrengst display receptie
 • 3. Besseling Installatiegroep B.V. (innovatieve installateur op het vlak van grote PV-installaties) - Alkmaar: E/E = - 0.121.

  Souverein Advies heeft de energiemaatregelen uitgebreid ter plaatse geverifieerd cq. de EPC herberekend met Uniec2-EPC-software (rapportage 2013-2014).

  Besseling-front view- small

  Kenmerken:
  • Gebouw is in gebruik genomen in 2001.
  • Besseling heeft voor dit gebouw geen BREEAM, GPR of LEED certificaat.
  • Bedrijfseigenaar = eigenaar gebouw.
  • Geen gasaansluiting.
  • Dubbelglas (U glas =1.2 en houten kozijnen) en Rc=3.64 tot 5.43 voor gevel, vloer en dak.
  • Stookseizoen: een elektrische warmtepomp benut in 1e instantie de warmte uit een zwaar geisoleerde en relatief warm 25000 liter buffervat (binnenkort enkele PhaseChangingMaterial-zakken toegevoegd), een andere warmtepomp pompt als aanvulling desnoods warmte uit de grondbron. Vloerverwarming.
  • Zomerseizoen: bypassen van de warmtepomp en via een warmtewisselaar bodemkoude (open bron) door vloeren laten stromen (=passief koelen).
  • Het thermisch opladen van het buffervat en aanvullend de grondbron: vindt plaats met Thermomax vacuumbuizen op het dak (door betere isolatie presteren deze in de winter beter dan vlakke plaat collectoren).
  • 13.685 kWp PV-panelen.
  • 4.98 W/m2 geinstalleerd verlichtingvermogen binnenverlichting (o.a. TL5 en een enkele LED). Aanwezigheidsdetectie en boven een deel van het vloeroppervlak zijn daglichtafhankelijk dimbare armaturen geplaatst.
  • Terugwinning van ventilatieluchtwarmte met bypass voor nachtkoudebenutting (2 woonhuisunits met warmtewiel en 1 woonhuisunit met een tegenstroomwisselaar).
  • Voor eventueel warm tapwater: een buitenlucht naar warm water warmtepompboiler Inventum Ecolution 80S. Er zijn geen close-in boilers.

  Energiedak Besseling Installatie-small
 • 4. Hitachi Data Systems (data storage & IT) Zaltbommel: E/E (=EPC)= - 0.20 of lager

  De energiemaatregelen zijn recent 2 x ter plaatse door Souverein Advies bekeken en Souverein heeft alle revisietekeningen digitaal mogen ontvangen. Gebleken is dat de BREEAM-EPC-berekening (EPC= - 0.09) significante fouten bevat en beperkt bruikbaar is. Echter EPC < 0.00 voor de kantoren/restaurant is aannemelijk gemaakt. Een snelle proefberekening van adviesbureau CBB en Souverein Advies leert dat de gecorrigeerde EPC wellicht - 0.20 tot -0.83 zou kunnen bedragen. Tzt. zal mogelijk budget beschikbaar komen hiervoor bij de gebouweigenaar.

  Hitachi drone view -small size

  Kenmerken:

  • Gebouw is opgeleverd op 6 april 2013.
  • Hitachi Data Systems heeft een BREEAM, Very Good certificaat. Men heeft in een laat stadium BREEAM aangevraagd en daarom niet meer dan Very Good verkregen.
  • Eigenaar gebouw: Kadans Vastgoed. Hitachi is huurder. Echter de PV-installatie is eigendom van Hitachi.
  • Geen gasaansluiting.
  • HR++ dubbelglas: blank op noordgevel, overige gevels zonwerend (U glas gemiddeld=.... met aluminium kozijnen) en Rc=...... voor gevel, vloer en dak.
  • Stookseizoen: de warmte uit de productiehal en een elektrische warmtepomp (bron: grond). Afgifte: vloerverwarming met een snelle naverwarming middels klimaatplafonds.
  • Zomerseizoen: bypassen van de warmtepomp en via een warmte- wisselaar bodemkoude (open bron) door vloeren/klimaatplafonds laten stromen. Dit kost relatief weinig elektriciteit en is voldoende voor de koudebehoefte zo blijkt.
  • 1.6056 MWp PV-panelen (3240 x 260 Wp + 2880 x 265 Wp). Dit is de 2e grootste PV-installatie van Nederland. Ze is zonder enige subsidie gerealiseerd (uniek). Deze PV-installatie kan voor 16% worden toebedeeld aan het EPC-plichtige kantoor/bijeenkomstfunctie-gebouwdeel (het centrale gebouw op de foto).
  • ...W/m2 geinstalleerd verlichtingvermogen binnenverlichting (TL5 en LED). Aanwezigheidsdetectie en boven een deel van het vloeroppervlak zijn daglichtafhankelijk dimbare armaturen geplaatst. Tevens is veegschakeling aanwezig.
  • Terugwinning van ventilatieluchtwarmte met bypass voor nachtkoude-benutting.
  • Warm tapwater: elektrische close-in boilers nabij tappunten. Er zijn geen zonnecollectoren voor warm water aanwezig.
  • Binnenzonwering, geen buitenzonwering.
  Hitachi PV-view2
 • 5. Regiokantoor Enexis Maastricht (beheerder elektriciteit-gas-warmte-infrastructuur onder grond voor oost-NL): E/E= - 0.20 tot - 0.40 ? 

  De energiemaatregelen zijn in februari 2014 door Souverein Advies ter plaatse geverifieerd. De EPC-update van de 3 vermelde Enexis regiokantoren gaat plaatsvinden als er nieuw budget is (Enexis heeft momenteel aangaande de 3 regiokantoren een totale budget-stop). Mogelijk bezit dit gebouw een E/E (EPC) van - 0.20 tot - 0.40.

  De BREEAM-EPC-berekening is uitgevoerd met de oudere EPU v2.2-software waarbij werkplaatsen zijn gemodelleerd als sportgebouw (dit is niet juist volgens het Bouwbesluit).

  Enexis maastricht 1

  Kenmerken:
  • Gebouw is in gebruik genomen in mei 2013.
  • Regiokantoor Enexis Venlo heeft een BREEAM Excellent certificaat. Hoofdkantoor Den Bosch is een huurpand.
  • Bedrijfseigenaar = eigenaar gebouw.
  • Blank dubbelglas (U glas =..... met U kozijnen= ... geeft U window= 1.70) en op sommige plaatsen blank triple glas (U glas =..... met U kozijnen= ... geeft U window= 0.90).
  • Rc gevel=6.00 tot 8.00, Rc vloer/dak=6.00.
  • Stookseizoen: een elektrische warmtepomp (bron: grond, open bron) met ondersteuning door een HR-107-ketel voor de echt koude dagen. Klimaatplafonds (soort plafondradiator), geen vloerverwarming.
  • Zomerseizoen: bypassen van de warmtepomp en via een warmtewisselaar bodemkoude (open bron) door vloeren laten stromen.
  • 6.80 W/m2 geinstalleerd verlichtingvermogen binnenverlichting (alle kantoorverlichting is LED, alleen de werkplaats bevat TL5). Aanwezigheidsdetectie en boven een deel van het vloeroppervlak zijn daglichtafhankelijk dimbare armaturen geplaatst. Tevens is veegschakeling aanwezig.
  • Terugwinning van ventilatieluchtwarmte middels warmtewielen. De toevoerlucht wordt voorverwarmd in een groene long (atrium). De luchtbehandelingskast bevat een naverwarmbatterij. Geen CO2-regeling, wel toerenregeling.
  • Warm tapwater: er is 10 m2 zonneboiler voor warm water aanwezig.
  • Bij Enexis Zwolle, Venlo en Maastricht zijn door Nooter Technische Installaties BV uit Zwolle Suntech 250 Wp panelen opgesteld in een oost-west orientatie en 8 ° hellingshoek (dus de scheidinglijn tussen de panelen staat noord-zuid). Deze lichte helling is toegepast om zoveel mogelijk Wp op het dak te kunnen plaatsen.
  • Enexis Maastricht (hoge + lage dak): totaal (918 panelen op het dak + 396 op het terrein) x 250 Wp = 328.50 kWp is geplaatst. Dus ... kWp PV-panelen ten behoeve van de EPC-plichtige ruimten.
 • 6. Regiokantoor Enexis Venlo (lijkt sterk op Enexis Maastricht): E/E = - 0,14 ?

  De energiemaatregelen zijn in februari 2014 door Souverein Advies ter plaatse geverifieerd. De EPC-update van de 3 vermelde Enexis regiokantoren gaat plaatsvinden als er nieuw budget is, zie kantoor Maastricht.

  De BREEAM-EPC-berekening is uitgevoerd met de oudere EPU v2.2-software waarbij werkplaatsen zijn gemodelleerd als sportgebouw.

  Enexis Venlo-foto van site AtelierPro maar van Jeroen Musch die akkoord is met gratis plaatsing voor website van deze ene foto


  Kenmerken: als regiokantoor Maastricht.

  Venlo: totaal 960 panelen x 250 Wp = 240 kWp is geplaatst op het dak. Dus 127.1 kWp PV-panelen ten behoeve van de EPC-plichtige ruimten.

  Enexis venlo 1Enexis venlo 2
 • 7. Regiokantoor Enexis Zwolle (lijkt sterk op Enexis Maastricht): E/E= -0.12 ?

  Opmerking: de Climaveneta warmtepomp en HR107-ketel in de aparte externe installatieruimte zijn uitgelegd om ook het naastliggende nu ongebruikte/te verbouwen boven-regionale kantoor te gaan verwarmen/koelen. 

  Enexis Zwolle front view 040

  Enexis Zwolle (lage + hoge dak): totaal 889 panelen x 250 Wp = 222.25 kWp is geplaatst op het dak. Dus ... kWp PV-panelen ten behoeve van de EPC-plichtige ruimten.
  Enexis Zwolle PV 007

  Enexis Zwolle- PV op het hoge dak


 • 8. Bonfix B.V. (leverancier fittingen/kranen/koppelingen) Zwolle: E/E=+0.010.

  De energiemaatregelen zijn uitgebreid ter plaatse door Souverein Advies geverifieerd en berekening heeft plaatsgevonden met 2013 Uniec2-EPC-software.

  Bonfix-Zwolle via Invent

  Kenmerken:
  • Gebouw is in gebruik genomen in 2012.
  • Bonfix heeft voor dit gebouw een BREEAM Very Good certificaat.
  • Bedrijfseigenaren = eigenaren gebouw.
  • Geen gasaansluiting.
  • Insulight Therm S3A, triple glas, Uglas=0.70 (dubbelglas bij entreedeur); aluminium puien, Rc=2.50 gevel, vloer en dak.
  • Stookseizoen: een adsorptiemachine is feitelijk een warmtepomp met een lage COP die niet wordt aangedreven door elektriciteit maar wordt aangedreven door warmte afkomstig uit de pelletkachel. De bron is de bodem en de aandrijving de pelletkachel.
  • Zomerseizoen: de adsorptiemachine (geen absorptiemachine) is feitelijk een warmtepomp met een lage COP die niet wordt aangedreven door elektriciteit maar wordt aangedreven door gratis warmte afkomstig uit de zonneboiler. De bron is de bodem en de aandrijving zonnewarmte. Het apparaat verbruikt daarom in vol bedrijf slechts 28 W (voor display en A label pompje).
  • Vloerverwarming (-koeling) en een enkele plafondconvector voor "snel" werk aangesloten op de vloerverwarming.
  • 60 m2 zonnecollectoren voor warm wateropwekking en 17.48 kWp PV-panelen.
  • 8.84 W/m2 geinstalleerd verlichtingvermogen binnenverlichting. De meeste kantoorruimten zijn voorzien van LED-spots voorzien van aanwezigheidsdetectie. Deze zijn echter niet daglichtafhankelijk dimbaar. Hierdoor neemt de E/E significant toe.
  • Terugwinning van ventilatieluchtwarmte (aluminium tegenstroomwisselaar) met bypass voor nachtkoudebenutting.
  • Warm tapwater: via bovenstaande installatie. Er zijn geen elektrische close-in boilers.
  Ontwerp van deze unieke installatie in Nederland: dhr. Theun Toering van HR Wooncomfort uit Joure (Theun heeft de verlichting niet ontworpen).

  Bonfix 027- PV - small
 • 9. Bakker Oilfield Supply - Coevorden: E/E (=EPC)= 0.170 (update 2016).  Nog berekend met Uniec2.0. Update naar 2.2 is onderweg.

  De energiemaatregelen zijn ter plaatse door Souverein Advies geverifieerd. De E/E is opnieuw bepaald in opdracht van de directie (was gereed op 11 november 2013). De E/E was toen 0.61. Met de in 2015 geplaatste PV daalt deze EPC naar 0.17.

  Bakker Groep-opdekop5-rechtgezet

  Kenmerken:
  • Gebouw is in 2013 in gebruik genomen.
  • Het gebouw heeft een BREEAM Very Good certificaat.
  • Bedrijfseigenaar = eigenaar gebouw.
  • Dubbelglas en triple glas met Alcoa RT-62/AA100Q-kozijnen.
  • Rc gevel =5.0, Rc vloer =3.50 en Rc dak= 6.18.
  • Automatische buitenzonwering bij alle 3 gevels in plaats van zonwerend glas.
  • Stookseizoen: een elektrische warmtepomp met open grondbron, geholpen door een HR107-ketel op zeer koude dagen. Deze bedienen de verwarmings- en koelsectie in de luchtbehandelingskast, de in het vertrek-luchttoevoer geplaatste warmtewisselaars (inductie-units) en de vloerverwarming. Er zijn geen radiatoren aanwezig.
  • Zomerseizoen: bypassen van de warmtepomp en via een warmtewisselaar bodemkoude door luchtbehandelingskast-koelsectie, inductieunits en vloerverwarming laten stromen.
  • 10.82 W/m2 geinstalleerd verlichtingvermogen. Bijna overal is aanwezigheidsdetectie geplaatst en aan de raamzijde zijn daglichtafhankelijk dimbare armaturen geplaatst. Veel verlichting is TL5.
  • 4 Solatubes in de entree.
  • Terugwinning van ventilatieluchtwarmte voor nachtkoudebenutting (enthalpiewarmtewiel stilzetten). De ventilatie wordt in de vertrekken automatisch geregeld door de verlichtingaanwezigheidsdetectie. Luchtbehandelingskast met erg zuinige ventilatoren en frequentieregeling. In vergaderruimten/kantine: CO2-gestuurde ventilatie.
  • Warm tapwater: elektrische close-in boilers nabij tappunten. Er zijn geen zonnecollectoren voor warm water aanwezig.
  • PV-panelen geplaatst in de zomer 2015 (ontwerp, SDE-subsidie, bouwbegeleiding Souverein Advies): 736 panelen van 260 Wp (op sheddaken onder 30 graden helling en op platdak onder 13 graden helling, orientatie ZO,ZW). De panelen zijn voor 17% toebedeeld aan de EPC-plichtige ruinten (verondersteld dat EPC en niet-EPC plichtige ruimten evenveel kWh per m2 verbruiken).
 • 10. Villa Flora (gebouw van de Floriade2012) - Venlo: E/E = 0.267.

  De energiemaatregelen zijn ter plaatse door Souverein Advies geverifieerd. De EPC en E/E is opnieuw bepaald in opdracht van de directie met 2013-software.

  VillaFlora 11juli2013 019-ftont view-small Villa Flora via Google
  Kenmerken:
  • Het gebouw is in gebruik genomen in 2011 ten behoeve van de landelijke Floriade 2012.
  • De projectleider van de bouw van VillaFlora heeft, namens de gemeente en provincies, de keuring voor de BREEAM afgebroken wegens BREEAM-eisen die niet paste bij de Villa Flora bedrijfsvoering. Eigenaar gebouw/ verhuurder: exploitatiebedrijf Villa Flora BV (overheidsBV).
  • De EPC is op verzoek van de projectleider medio oktober 2013 opnieuw bepaald door Souverein Advies. Hierbij is de significante winkelfunctie (Expo ruimte) uit de berekening verwijderd. Een aantal gegevens zijn overgenomen uit de energielabel-berekening (stellige indruk dat deze data correct is). De energiemaatregelen zijn ter plaatse geverifieerd.
  • In oktober 2012 heeft een energielabel-berekening plaatsgevonden door adviesburo Volantis (met KIWA audit), op verzoek van toen potentiele huurder Deloitte. Hierbij bleek dat de bouwvergunnings-EPC-berekening op een flink aantal punten niet juist was.
  • Dit gebouw bestaat uit een kantoorfunctie ter hoogte van de parabolen (die niet gebruikt worden) en fysiek hiervan gescheiden Expo-ruimte waar veel planten stonden tijdens de Floriade (winkelfunctie, nu een lege ruimte). Deze Expo is a.h.w. een kas met doeken onder het glasdak en vele automatisch regelbare dakramen. De warme lucht in de Expo wordt met convectiewarmtewisselaars geoogst ten behoeve van het laden van 1 van de 2 warme grondbronnen (er zijn ook 2 koude grondbronnen). De andere warme grondbron wordt geladen met warmte afkomstig van passief koelen in de zomer.
  • Er is sprake van betonkernactivering. In de Expo staat een PhaseChangingMaterials-unit die de dag/nachttemperatuurscyclus dempt (grondbron dempt deze cyclus op seizoensbasis).
  • Ventilatieluchtwarmte wordt met een enthalpie-warmtewiel teruggewonnen ten behoeve van het opwarmen van enige buitenlucht die direkt in de kantoorfunctie wordt ingevoerd (rest komt dus uit de Expo). Dit warmtewiel wordt in de zomer stilgezet.
  • Rc=4.50 voor vloer/dak van de kantoorfunctie. De meeste gevels zijn dubbelglas-vliesgevels met zonwerende coating (Uwindow=1.57) hetgeen thermisch minder goed isoleert dan meer gebruikelijke panden met goed isolerende gevelpanelen en minder glas.
  • Stookseizoen: een ca. 800 kW elektrische warmtepomp (ca. 300 kW nodig voor de kantoorsectie) die de warme bronnen gebruikt. Doordat er veel warmte uit de Expo in de grond wordt "gestopt" kan een hoge COP gerealiseerd worden van 10.0 (haalbron is ca. 16 °C en uitgaande temperatuur warmtepomp is 33°C. Overtollige warmte van de grondbronnen wordt soms geleverd aan een verder gelegen Innovatoren gebouw. Er is geen gasaansluiting bij dit gebouw. Er wordt vloerverwarming (ook voor koelen) toegepast aangevuld door convectie-units voor snelle verwarming/koeling. Er zijn geen radiatoren aanwezig. In Uniec2-software kan maximaal een COP=6.60 ingevuld worden. Eind 2013 wordt vermoedelijk invoer van een hogere waarde mogelijk. In de tussentijd zal gemonitoord worden of de brontemperatuur inderdaad ca. 16 °C blijft tijdens het stookseizoen.
  • Zomerseizoen: bypassen van de warmtepomp en via een warmtewisselaar bodemkoude (open bron) door vloeren laten stromen.
  • De kantoorsectie heeft een vrij hoge 12.48 W/m2 geinstalleerd verlichtingvermogen (o.a. TL5's, geen LED's voor binnenverlichting). Aanwezigheidsdetectie en boven een deel van het vloeroppervlak zijn daglichtafhankelijk dimbare armaturen geplaatst.
  • 138.6 kWp (960 m2 !) aan normale PV-panelen. Deze panelen bevinden zich als een smalle overstekstrook aan de lage voorzijde van het gebouw, zie de afbeelding onder. Op basis van jaarverbruikscijfers van het 1e Floriadeloze jaar (okt 12 tot okt 13) kan gekonkludeerd worden dat 54.8% van het gebouw-elektriciteitsverbruik naar de Kantoorsectie gaat. Dus is 54.8% van het totale PV-vermogen in de EPC-berekening verdisconteerd (75953 Wp).
  • Warm tapwater (op de totale energiebalans een zeer kleine post): elektrische close-in boilers nabij tappunten. Er zijn geen zonnecollectoren voor warm water aanwezig. De parabolen op het gebouw waren bedoeld om te gaan functioneren voor het centreren van zonnelicht ten behoeve van heatpipes in het brandpunt. Echter wegens een budgettekort is geen reflecterende laag in de parabolen geplaatst en zijn de heatpipes niet aangelegd.

© Souverein Advies 2020 | Reelaar 12 | 7414BV | Deventer | KvK: 05063093